Technieken voor het schatten van verhaalpunten ontrafelen

In deze blog wordt het concept van story points uitgelegd, en de best practices van agile story pointing.

Agile schattingstechnieken zijn cruciaal bij softwareontwikkeling en bieden niet alleen waarde voor planning, maar ook voor communicatie, coördinatie en leren. De kern van deze technieken is een concept dat bekend staat als 'story points'. Dus wat is een story point in agile en waar moet rekening mee worden gehouden bij het schatten ervan?

De basis begrijpen

De story point definitie is een van de fundamenten van agile methodologie. Story points zijn een maat voor de inspanning die nodig is om een user story te implementeren, een element van werk dat een bepaalde waarde heeft voor een gebruiker. Ze vertegenwoordigen de algemene moeilijkheidsgraad van een taak, rekening houdend met complexiteit, risico en onzekerheid. De waarden worden dus bepaald op basis van deze drie elementen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat story points niet direct geassocieerd worden met tijd. Een veel voorkomend misverstand is om een story point gelijk te stellen aan een specifiek aantal manuren. Echter, story points omvatten meer dan alleen de benodigde tijd. De complexiteit, de hoeveelheid werk en de onzekerheid worden allemaal meegenomen bij het schatten van story points. Waar staan story points dan voor? In wezen geven ze een algemeen perspectief op de moeilijkheidsgraad van een story.

Story Point Estimation Agile: het hoe en waarom

Agile schatten helpt om te begrijpen hoeveel werk het team in één sprint aankan. Deze techniek staat bekend als 'sprint pointing' of 'scrum pointing' in het scrum point systeem. Het stelt teams in staat om user stories in te schatten, wat bijdraagt aan effectief projectmanagement.

Dus, hoe wijs je verhaalpunten toe? Het is belangrijk om te onthouden dat het proces van storypunten relatief is. Dit betekent dat de schattingstechnieken worden gebruikt om de inspanning, complexiteit en onzekerheid van het ene user story met het andere te vergelijken. De meest gebruikelijke methode om punten toe te kennen is via de Fibonacci-achtige indeling waarbij de getallen progressief toenemen en ruimte bieden voor onzekerheid en complexiteit.

Waar moet je rekening mee houden bij het schatten van story points?

1. Gebruik een consistente schaal

Consistentie is de sleutel. Teams gebruiken vaak de Fibonacci-reeks (1, 2, 3, 5, 8, 13, ...) als schaal. De logica hierachter is dat naarmate de grootte van een verhaal toeneemt, de hoeveelheid onzekerheid (en dus risico) toeneemt.

2. Schattingspunten moeten een teamprestatie zijn

Het proces moet collectief zijn. Het perspectief van elk teamlid is cruciaal in het schattingsproces, gezien hun ervaring, vaardigheden en begrip van de vereisten.

3. Regelmatig herevalueren

Waarden staan niet vast. Naarmate het team evolueert en er meer informatie wordt verzameld, is het cruciaal om de schattingen regelmatig opnieuw te evalueren en de nodige aanpassingen te doen.

4. Vermijd direct gelijkstellen aan tijd

Zoals gezegd bevatten story points meer dan alleen tijd. Ze geven een holistisch beeld van de inspanning die nodig is om een story te voltooien.

Wat is de beste definitie van story points?

In essentie zijn ze een meeteenheid die de totale inspanning uitdrukt die nodig is om een user story te ontwikkelen. Deze inspanning omvat niet alleen de hoeveelheid werk, maar ook de complexiteit van de taak en het inherente risico of de onzekerheid die ermee gepaard gaat.

Een laatste woord over het schatten van Agile story points

Kortom, story points zijn een integraal onderdeel van agile projectmanagement en helpen bij het plannen, inschatten en managen van werk. Onthoud dat het er niet om gaat te definiëren hoe lang een taak gaat duren, maar dat het een relatieve maatstaf is voor inspanning en complexiteit.

Het proces van schatten, ook wel pointing stories genoemd, houdt in dat er een consistente schaal wordt gebruikt, dat het hele team wordt betrokken bij het schatten, dat schattingen regelmatig opnieuw worden geëvalueerd en dat een directe vergelijking met tijd wordt vermeden.

Tot slot is het belangrijk om te onthouden dat deze technieken hulpmiddelen zijn om je te helpen, en geen regels die je strikt moet volgen. Het belangrijkste doel van het gebruik van agile schattingstechnieken is om je team te ondersteunen bij het effectief en efficiënt leveren van waarde.

We hopen dat deze diepgaande duik in agile story point estimation, van story point definitie tot best practices, je helpt om je aanpak van user story estimation te verbeteren en bijdraagt aan effectievere en leukere projecttrajecten.